Onze diensten

Allround service

Juist de variëteit aan zaken en cliënten maakt het werk boeiend. Terwijl u kunt rekenen op allround service.

De diverse notariële rechtsgebieden zijn:

Onroerend goed recht

Koop- en leveringsakten van particulier onroerend goed, bedrijfsonroerend goed en hypotheekakten. Ook de uitgifte in erfpacht, splitsing van flatgebouwen in appartementsrechten en de overdracht van bouwpercelen in een nieuwbouwplan behoren tot de onroerend goedpraktijk.

Personen- en familierecht

Testamenten, huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevings-contracten, het afwikkelen van nalatenschappen en ontbonden huwelijksvermogensgemeenschappen en estate planning.

 

Estate planning is een specifieke tak van familierechtpraktijk. Specifieke juridische kennis wordt gecombineerd met fiscale aspecten. “Estate” is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen juridisch en fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan de volgende generatie.

 

Een succesvolle overdracht van vermogen, nu of in de toekomst, betekent besparing van successierecht, schenkingsrecht en inkomstenbelasting. Tijdig en met aandacht structureren en overdragen van het vermogen is daarom verstandig als je belasting wilt beperken.

 

Estate planning is een onderdeel van “financial planning”. Financial of financiële planning heeft meer te maken met vermogensbeheer, uw pensioenregeling en de op lange termijn gewenste bestedingsruimte. Financial planning biedt u inzicht in de mogelijkheden om uw huidige financiële positie te optimaliseren. Een leidraad om nu en in de toekomst te anticiperen op veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden.

 

Estate planning speelt een rol bij leven én na overlijden. Bij Estate planning in de notariële praktijk gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee het totaal aan verschuldigd successierecht in te perken. Daar komt aardig wat bij kijken:

 

– Hoe kan ik mijn vermogen optimaal overdragen aan mijn (klein)kinderen?
– Moet ik mijn huwelijkse voorwaarden wijzigen?
– Kan ik het beste tijdens leven mijn vermogen overdragen?
– Zijn wijzigingen in mijn testament noodzakelijk?

Van groot belang is dat alle regelingen goed op elkaar aansluiten. Notaris Gerrits is lid van de vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Hij biedt u dan ook zeer deskundig advies op dit vakgebied.

Ondernemingsrecht

De oprichting van BV´s, stichtingen en verenigingen. Maar ook fusies, aandelenoverdrachten en statutenwijzigingen. In het kader van de Estate planning is een tijdige en weloverwogen bedrijfsoverdracht van ouders naar kinderen van steeds groter belang. Op dit moment zijn er een aantal fiscale regels die een bedrijfsoverdracht aantrekkelijk kunnen maken. In overleg met uw accountant begeleidt Notariskantoor Gerrits dit proces.

Meteen online een offerte aanvragen?